ภาพกิจกรรม
กิจกรรมบูรณาการสานสัมพันธ์
            ด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  และงานห้องสมุด ได้กำหนดจัดกิจกรรมบูรณาการสานสัมพันธ์ขึ้น
ในวันที่  10  สิงหาคม  2560  โดยมีกิจกรรมการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ  แสดงผลงานนักเรียน  และการแสดง
บนเวทีของนักเรียน  ณ  หอประชุมคู่ฟ้า  โรงเรียนแตลศิริวิทยา สนับสนุนโดย องค์การบริหารส่วนตำบลแตล  ชมภาพกิจกรรมค่ะ
โพสเมื่อ : 16 ส.ค. 2560,09:57   อ่าน 467 ครั้ง