ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561
          โรงเรียนแตลศิริวิทยา  ได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครูขึ้นในวันที่ 14  มิถุนายน  2561  เพื่อแสดงถึงความกตัญญูกตเวทิตาคุณ
ยกย่องครูบาร์อาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้  ชมภาพกิจกรรมค่ะ
โพสเมื่อ : 15 มิ.ย. 2561,13:18   อ่าน 425 ครั้ง