ภาพกิจกรรม
นิเทศภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561
                 โรงเรียนแตลศิริวิทยา รับการนิเทศติดตามการบริหารจัดการสถานศึกษา โดยหน่วยงานต้นสังกัด ครั้งที่ 1
ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่  12  มิถุนายน  2561  ขอขอบคุณคณะกรรมการนิเทศจาก สพม.33 นำโดยท่าน
ผอ. จงบุญ จากภัย ผอ. จีระพรรณ เพียรมี และทีมศึกษานิเทศทุกท่าน เป็นอย่างสูง  ชมภาพกิจกรรมค่ะ
โพสเมื่อ : 15 มิ.ย. 2561,13:27   อ่าน 438 ครั้ง