ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันวิสาขบูชา/ค่ายคุณธรรม
        โรงเรียนแตลศิริวิทยา  นำโดยท่านผู้อำนวยการจารุวรรณ  บุญโต ได้กิจกรรมสัปดาห์วันวิสาขบูชา 
และโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ต้านยาเสพติดให้กับนักเรียนโรงเรียนแตลศิริวิทยา  ประจำปีการศึกษา
2561  ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ โดมเอนกประสงค์  และหอประชุมคู่ฟ้าโรงเรียนแตลศิริวิทยา
ชมภาพกิจกรรมค่ะ
โพสเมื่อ : 15 มิ.ย. 2561,13:36   อ่าน 413 ครั้ง