ภาพกิจกรรม
กิจกรรมเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ หนึ่งโรงเรียนหนึ่งอาชีพ
           โรงเรียนแตลศิริวิทยาได้จัดกิจกรรมบูรณาการ เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้แก่นักเรียน  ในวันศุกร์ 
คาบกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  และทักษะอาชีพในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
หนึ่งโรงเรียน หนึ่งอาชีพ ชมภาพกิจกรรมค่ะ
โพสเมื่อ : 15 มิ.ย. 2561,14:03   อ่าน 403 ครั้ง