ภาพกิจกรรม
การประเมินกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี
            ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ การประเมิน ติดตาม กิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี โรงเรียนแตลสิริวิทยา
โดย นายวิชิตชัย แข่งขัน ผู้อำนวยการโรงเรียนวังข่าพัฒนา นางจารุวรรณ บุญโต ผู้อำนวยการโรงเรียน
แตลศิริวิทยา  ชมภาพกิจกรรมค่ะ
โพสเมื่อ : 28 มิ.ย. 2562,15:39   อ่าน 187 ครั้ง