ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวิชาการสานสัมพันธ์
          วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖ โรงเรียนแตลศิริวิทยา  นำโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ได้จัดกิจกรรมวิชาการสานสัมพันธ์ วันภาษาไทยแห่งชาติ  วันสุนทรภู่  กิจกรรมวันสัปดาห์ห้องสมุดและต่อต้านยาเสพติด  และวันวิทยาศาสตร์  ชมภาพกิจกรรมค่ะ
โพสเมื่อ : 15 ก.ค. 2563,12:30   อ่าน 72 ครั้ง