ภาพกิจกรรม
ประเมินโรงเรียนพระราชทานระดับกลุ่มจังหวัด


            วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓ โรงเรียนแตลศิริวิทยารับการประเมินคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับกลุ่มจังหวัดที่ ๑๑ ประเภทสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง  ชมภาพกิจกรรมค่ะ
ดาวน์โลหลดรูปภาพต้นฉบับได้ที่ ==>> https://photos.app.goo.gl/XNoGzVxw6oVcDFJ97
โพสเมื่อ : 20 ก.ย. 2563,21:45   อ่าน 89 ครั้ง