ภาพกิจกรรม
ศึกษาดูงาน

              วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๓ โรงเรียนแตลศิริวิทยาต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ ชมภาพกิจกรรมค่ะ 
ดาวน์โหลดรูปภาพต้นฉบับ >> https://photos.app.goo.gl/Wmbbu5rx3aYSjp54A
โพสเมื่อ : 20 ก.ย. 2563,21:51   อ่าน 79 ครั้ง