ภาพกิจกรรม
ค่ายคณิตศาตร์


           กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ได้จัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ขึ้นในระหว่างวันที่  ๘ - ๙  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓  เพื่อให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์  โดยได้รับความอนุเคราาะห์จากนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์  วิชาเอกคณิตศาสตร์  มาเป็นวิทยากร

โพสเมื่อ : 20 ก.ย. 2563,22:09   อ่าน 155 ครั้ง