ภาพกิจกรรม
เข้าค่ายพักแรม ปี ๒๕๖๒

            โรงเรียนแตลศิริวิทยา จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๑ ภุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนแตลศิริวิทยา 
ลิ้งรูปภาพต้นฉบับ >> https://photos.app.goo.gl/rpfidvyMtjwcZNhK8
โพสเมื่อ : 20 ก.ย. 2563,22:17   อ่าน 161 ครั้ง