ภาพกิจกรรม
อบรมสร้างความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อม

            วันที่ ๑๓ -๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ เข้ารับการอบรมในโครงการราชภัฏสุรินทร์สร้างความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อม โดยใช้วิธีดำเนินการของ GLOBE ประจำปี ๒๕๖๓ ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนแตลศิริวิทยา  ชมภาพกิจกรรมค่ะ
โพสเมื่อ : 20 ก.ย. 2563,22:34   อ่าน 188 ครั้ง