ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลการแข่งขัน การสร้างหัวเว็บไซต์ ด้วยโปรแกรม Photoshop
        ผลแข่งขันการสร้างหัวเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Photoshop ในหัวข้อ "โรงเรียนแตลศิริวิทยา" กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด 3 สิงหาคม 2558
รางวัลชนเลิศ  นางสาวสุรัตน์  มุมทอง  ม.4/2
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  นายลิปไชย  วงเวียน  ม.6/1
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  นางสาวสิริรัตน์  สีเจริญ  ม.6/2
รางวัลชมเชย  นางสาวสุวิมล  บุญเชิด  ม.4/2


Word Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 16 ก.ค. 2558,00:00   อ่าน 1299 ครั้ง