ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมบูรณาการ
        วันที่ 29 กรกฎาคม 2559  โรงเรียนแตลศิริวิทยา ได้จัดกิจกรรมบูรณาการ วันต่อต้านยาเสพติด  สัปดาห์ห้องสมุด  วันอาเซียน
และวันภาษาไทยขึ้น ณ หอประชุมคู่ฟ้า โรงเรียนแตลศิริวิทยา ขอเชิญคณะครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม
โดยพร้อมเพรียงกันการแต่งกายด้วยชุดผ้าไทย หรือผ้าพื้นเมือง
โพสเมื่อ : 28 ก.ค. 2559,00:00   อ่าน 1175 ครั้ง