ข่าวประชาสัมพันธ์
การเลี้ยงส่งและเดินทางไปส่งรองผู้อำนวยการสิริวิมล ทองเชิด
     -  เลี้ยงส่งพร้อมมบของที่ระลึก ในวันพุธที่ 7 พฤศจิกายน  2561  ตั้งแต่เวลา 17.00  น.  ณ  ห้องโสตทัศนูปกรณ์
     -  เดินทางไปส่งที่โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์  ในวันที่ 8 พฤศจิกายน  2561  เวลาในการเดินทาง  09.30 -10.00  โดยประมาณ
โพสเมื่อ : 07 พ.ย. 2561,00:00   อ่าน 865 ครั้ง