ฝ่ายบริหารและบุคลากร
ลิ้งค์น่าสนใจสถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 24/06/2015
ปรับปรุง 09/04/2021
สถิติผู้เข้าชม 412640
Page Views 566232
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา กาบเชิง กาบเชิง 0-4471-2077
2 โรงเรียนแนงมุดวิทยา แนงมุด กาบเชิง 044069765
3 โรงเรียนหนองสนิทวิทยา ต.หนองสนิท อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ หนองสนิท จอมพระ 0-4471-2062
4 โรงเรียนเมืองลีงวิทยา เมืองลีง จอมพระ 044576080
5 โรงเรียนลำพลับพลาวิทยาคาร ชุมพลบุรี ชุมพลบุรี 044-060130
6 โรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยา เชื้อเพลิง ปราสาท 044042552
7 โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย ศรีสุข ศรีณรงค์ 044558634
8 โรงเรียนขวาวใหญ่วิทยา ขวาวใหญ่ ศีขรภูมิ 0938184185
9 โรงเรียนห้วยจริงวิทยา คาละแมะ ศีขรภูมิ 08-9844-7637
10 โรงเรียนแตลศิริวิทยา แตล ศีขรภูมิ 0885909634, 0851047444
11 โรงเรียนหนองอียอวิทยา หนองอียอ สนม 044-590148
12 โรงเรียนกระเทียมวิทยา กระเทียม สังขะ 0-4414-9208
13 โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม ตาตุม สังขะ 0892827821
14 โรงเรียนพระแก้ววิทยา พระแก้ว สังขะ 044590378
15 โรงเรียนศรีสุขวิทยา ศรีสุข สำโรงทาบ 0-4415-1608
16 โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม สำโรงทาบ สำโรงทาบ 0-4456-9300
17 โรงเรียนแร่วิทยา บ้านแร่ เขวาสินรินทร์ 0857784022
18 โรงเรียนโชคเพชรพิทยา คอโค เมืองสุรินทร์
19 โรงเรียนท่าสว่างวิทยา ท่าสว่าง เมืองสุรินทร์ 044-712074
20 โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล นอกเมือง เมืองสุรินทร์ 044512785