ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
สารสนเทศ
สารสนเทศปี 2563 1034
รายชื่อนักเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 24.68 KB 3810
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 31.94 KB 3810
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 33.86 KB 3809
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 43.01 KB 3810
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 36.27 KB 3809
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 34.13 KB 3810
รายชื่อนักเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 44.37 KB 146696
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 45.22 KB 146482
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 41.71 KB 146582
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 89.28 KB 146611
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 70.92 KB 146785
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 46.5 KB 146675
SAR 2561
sar 4 มาตรฐาน Word Document ขนาดไฟล์ 2.98 MB 146472
ปก sar 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 67.7 KB 146356
บทสรุปสำหรับผุู้บริหาร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 203.67 KB 146728
คำนำ สารบัญ sar 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 88.94 KB 146608
sar 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.27 MB 146426
แบบกรอกคะแนน LAS ปีการศึกษา 2560
คู่มือประมวลผลข้อสอบกลาง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 402.93 KB 146345
วิทยาศาสตร์ ม.2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 86 KB 146705
ภาษาไทย ม.2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 86 KB 146654
คณิตศาสตร์ ม.2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 91 KB 146787
ภาษาอังกฤษ ม.2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 85 KB 146483
สังคมศึกษา ม.2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 80.5 KB 146598
วิทยาศาสตร์ ม.1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 86 KB 146725
ภาษาไทย ม.1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 82.5 KB 146437
คณิตศาสตร์ ม.1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 86 KB 146567
สังคมศึกษา ม.1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 81 KB 146621
ภาษาอังกฤษ ม.1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 87.5 KB 146700
รายชื่อนักเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 44.65 KB 146544
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 34.81 KB 146761
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 41.45 KB 146768
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 40.37 KB 146653
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 41.5 KB 146444
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 50.29 KB 146632