ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างทำหน้าที่ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ (อ่าน 27) 20 พ.ค. 64
แจ้งกำหนดการมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 44) 20 พ.ค. 64
ประชาสัพัทธ์ถึงผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนแตลศิริวิทยา (อ่าน 33) 20 พ.ค. 64
เปลี่ยนแปลงการมอบตัวนักเรียน ม.๑และ ม.๔ (อ่าน 528) 03 พ.ค. 64
รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนแตลศิริวิทยา ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 558) 29 เม.ย. 64
รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนแตลศิริวิทยา ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 576) 29 เม.ย. 64
ประกาศรับสมัครนักเรียน ชั้น ม.1,4 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 655) 26 มี.ค. 64
รายชื่อนักเรียน ม.5/2563 (อ่าน 761) 07 ธ.ค. 63
รายชื่อนักเรียน ม.4/2563 (อ่าน 705) 07 ธ.ค. 63
รายชื่อนักเรียน ม.3/2563 (อ่าน 715) 07 ธ.ค. 63
รายชื่อนักเรียน ม.2/2563 (อ่าน 527) 07 ธ.ค. 63
รายชื่อนักเรียน ม.1/2563 (อ่าน 522) 07 ธ.ค. 63
รายชื่อนักเรียน ม.6/2563 (อ่าน 564) 07 ธ.ค. 63
ตารางเรียนตารางสอนภาคเรียนที่ 1/2563 (อ่าน 780) 30 มิ.ย. 63
จัดห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 1102) 08 มิ.ย. 63
จัดห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 800) 08 มิ.ย. 63
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (อ่าน 1104) 31 พ.ค. 63
แบบสำรวจความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกล (อ่าน 1499) 31 มี.ค. 63
การเลี้ยงส่งและเดินทางไปส่งรองผู้อำนวยการสิริวิมล ทองเชิด (อ่าน 1218) 07 พ.ย. 61
เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 (อ่าน 1603) 09 เม.ย. 60
เอกสารประชาสัมพันธ์มหาวิทยาเฉลิมกาญจนา (อ่าน 1651) 11 พ.ย. 59
สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2559 (อ่าน 1595) 28 ก.ค. 59
กิจกรรมบูรณาการ (อ่าน 1501) 28 ก.ค. 59
เช็คเกรดออนไลน์ (อ่าน 2794) 17 พ.ย. 58
เปิดภาคเรียนที่ 2/2558 วันที่ 26 ตุลาคม 2558 (อ่าน 1702) 24 ต.ค. 58
ขอเชิญร่วมบริจาคหนังสือ " ในโครงการทอดผ้าป่าหนังสือ โดยบริจาคได้ที่ ห้องสมุดโรงเรียนแตลศิริวิทยา" (อ่าน 2123) 28 ส.ค. 58
ขอเชิญร่วมกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อ่าน 1671) 24 ส.ค. 58
ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันสัปดาห์ห้องสมุด (อ่าน 1738) 27 ก.ค. 58
ผลการแข่งขัน การสร้างหัวเว็บไซต์ ด้วยโปรแกรม Photoshop (อ่าน 1550) 16 ก.ค. 58
สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2558 (อ่าน 1244) 15 ก.ค. 58
เชิญร่วมกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ วันสุนทรภู่ วันอาเซียน และวันต่อต้านยาเสพติดโลก (อ่าน 1434) 02 ก.ค. 58