รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนแตลศิริวิทยา
หมู่ที่ 18 บ้านหนองขวาง   ตำบลแตล  อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 32110
เบอร์โทรศัพท์ 0885909634, 0635499242
Email : taelsiri1@taelsiri.ac.th


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :