สัญลักษณ์โรงเรียน
ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน
"เสมา ศิลา" หมายถึง คุณธรรมนำวิชา กล้าหาญ และมั่นคง

 

ปรัชญาโรงเรียน
"โยคา  เว  ชายะติ  ภูริ"
ปัญญาย่อมเกิด  เพราะความขยัน  อดทน  กล้าหาญ
ต้นไม้ประจำโรงเรียน
ต้นทองกวาว
คำขวัญประจำโรงเรียน
ร่วมคิด ร่วมทำ  นำสู่ความสาเร็จ
สีประจำโรงเรียน
เทา - แดง หมายถึง ผู้มีปัญญากล้าตัดสินใจอย่างชาญฉลาดและมั่นคง
สีเทา คือ ปัญญาปราดเปรื่องเรืองดังแสง
สีแดง คือ ความกล้าแกร่งทั้งกายและใจ
คติพจน์โรงเรียน
"สะอาดดี  มีวินัย ใฝ่ปัญญา  พัฒนาชุมชน"
พระพุทธรูปประจำโรงเรียน
พระพุทธศิริมงคลรัตน์